BIM-konferenssista kuultua: esteet tietomallinnuksen tiellä ja tulevaisuuden suunta

MagiCAD kokosi rakennus- ja talotekniikan valmistajapuolen ykköset tietomallinnuksen tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Yksi kutsutuista oli valintaohjelmien spesialisti ja pluginien kehittämisessä tiiviisti mukana ollut Antti Rytivaara, joka inspiroi kanssakonffaajia key notellaan valintaohjelmien roolia kokonaisvaltaisen ilmanvaihdon tietomallinnuksessa.

“Jutellessani tilaisuuden suunnittelijavieraiden kanssa, esiin nousivat tietomallinnuksen tekniset haasteet ja vielä inhimillisemmin ajan puute”, Rytivaara summaa. Joissakin suurimmissa toimistoissa erilliset ilmavirtoja mallintavat osastot ovat ylikuormittuneita, ja mallinnuskohteiden optimointi herätti keskustelua. “Ei toimiston ilmavirtaa tarvitse mallintaa järeällä ohjelmalla. Kevyemmällä tarkastelulla selvitään hienosti ja laadukkaasti. Järeät aseet tulee kohdistaa oikein vaikkapa puhdastilan ilmavirran suunnitteluun.”

Monipuoliset ohjelmat eivät tietenkään täysin korvaisi suunnitteluosastojen työtä, mutta bulkin voisi hoitaa nopeasti valintaohjelmilla, jolloin aikaa jäisi enemmän suurten ja vaativien kohteiden suunnitteluun”, summaa Rytivaara keskustelujen lopputulemia. ”Työkin olisi mallinnuksen asiantuntijalle varmasti antoisampaa näin!”

 

Valmistajien työkaluilla laatua suunnitteluun

Nykyaikaisilla työkaluilla päästään koko sisäilmaston mallinnuksessa pelkkiä laitteiden ilmavirtoja paljon syvemmälle, mutta se ei saa tapahtua työhön käytettävän ajan lisääntymisenä, päinvastoin. ”Climeconilla ratkaisimme asian tarjoamalla valintaohjelmissa käyttäjälle laitteiden valintoja asteittain. Vain kriittisimmät tiedot riittävät ensalkuun, jotta suunnittelussa päästään jouhevasti eteenpäin”, Rytivaara kertoo.

Joskus vähemmän on enemmän. ”Päätelaitteen valintaan riittää useimmiten koko, painehäviö ja ilmamäärät, mutta päätelaitteiden suunnitteluvaiheessa voidaan mennä jo paljon syvemmälle, ja tehdä valintoja esimerkiksi tulo- ja huoneilman lämpötilan, tilan rakenteellisten ominaisuuksien tai heittokuvion asettumisen suhteen”, Antti lisää.

 

Luottamus objektien ja datan täsmällisyyteen

Toinen töyssy kehityksen tiellä, kävi ilmi muun muassa Malin Knoopin (WSP) -esityksestä. Knoop esitteli maailman parhaan lastensairaalan rakennusurakan vaiheineen tietomallinnuksen näkökulmasta ja nosti esiin yllättävän pointin. Projektin aikana huomattiin, etteivät kaikkien valmistajien suunnitteluohjelmista löytyvät 3D-mallit ole oikean kokoisia.

”Tietomallinnuksen näkökulmasta tuottajien 3D-mallien puutteellisuus on tietenkin huono asia, mutta ne, joiden mallit ovat kunnossa, voivat hyötyä selkeää kilpailuetua”, Rytivaara virnistää. Suunnittelija voi helposti luopua koko tuotteen tai jopa valmistajan käyttämisestä, jos löytää virheitä objektien geometriasta tai sen teknisistä käyristä. ”Luottamus on helppo menettää.”

 

Olemme vasta alussa

Lähitulevaisuudessa suunnittelun suunta käy selkeästi kohti tietomallinnusta, mistä kertoo Revitin käytön jatkuva kasvu maailmanlaajuisesti. Konferenssin osallistujien kesken vallitsi lisäksi yhteisymmärrys siitä, kuinka MagiCADista on tulossa alan standardi – ja tämä ei tullut MagiCADin mainospuheesta vaan key-note puhujan Arto Kiviniemen ( Honorary Research Senior Fellow, University of Liverpool). MagiCloudissa löytyy miljoonien tuotteiden objektit, ja seuraavaksi suurimman kilpailijan valikoiman laajuutta voi arvioida tuhansissa.

Ikuisena unelmoijana Rytivaara maalaili tulevaisuuden skenaarioita datan siirrosta pluginin ja BIM-mallin välillä sekä datan talletamisesta BIM-malliiin. ”Ei välttämättä mene kauaakaan, että saadaan mallinnusohjelmat ja laitevalmistajan sovellus keskustelemaan.”(mitä tämä vaatii käytännössä),

Lisäksi Antin päiväuni sisätilan ilmavirtojen todenmukaisesta mallintamisesta herätti paljon keskustelua. Mitä, jos tila- ja laitelähtöiseen ilmavirtojen simulaatioon voitaisiin yhdistää auringonvalo ja jäähdytys? ”Molempiin on jo saatavilla sekä avointa dataa että simulaatio-ohjearvoja” Revit ohjelmassa on jopa omaa laskentaa asiasta, Rytivaara vinkkaa ja jättää kuvan älykkäästä ja olosuhteet huomioonottavasta ilmanvaihdon mallinnuksesta siintämään haaveiden taivaanrantaan.

Ajankohtaista

OLO-sarjan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet jopa 23%

Kestävä ja ympäristön huomioonottava liiketoiminta on meillä selkärangassa. Sen takia tuotekehityksemme pyrkii pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä aina kun mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotteiden ja pakkauksien materiaalien vaihtaminen ympäristöystävällisempiin, materiaalin käytön optimointi sekä veden ja energiankäytön optimointi valmistuksessa. Ympäristöystävällisestä tuotekehityksestä loistoesimerkkinä on OLO-päätelaitteet.

Lue lisää

Climeconin toimitusjohtaja osallistuu maailmanympäripurjehdukselle

Climecon on tunnettu tekemisen meiningistä, mutta joskus on aika irtiotolle. Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila osallistuu Ocean Globe Race 2023 purjehduskilpailuun maailman ympäri. Tommin purjehduksen ajan toimitusjohtajan sijaisena toimii myyntitiimin vetäjä ja ilmanpuhdistusliiketoiminnan johtaja Mikko Erikson. Mikko onkin ollut Climeconin tiimissä pitkään ja varmasti monelle tuttu kasvo. Tommin poissaolo ei aiheuta muutoksia Climeconin palveluissa tai toiminnassa.

Lue lisää

Hiilineutraalin yrityksen matkassa

Taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuvat edelleen luonnon varaan. Tämän takia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Me Climeconilla haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastohaasteita, ja vuodesta 2020 olemmekin olleet hiilineutraali yritys. Sitä me olemme tänäkin vuonna. Ilmastonmuutoksen vastainen työ kuitenkin jatkuu, ja haluamme ottaa askeleita kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa.

Lue lisää