BIM-konferenssista kuultua: esteet tietomallinnuksen tiellä ja tulevaisuuden suunta

MagiCAD kokosi rakennus- ja talotekniikan valmistajapuolen ykköset tietomallinnuksen tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Yksi kutsutuista oli valintaohjelmien spesialisti ja pluginien kehittämisessä tiiviisti mukana ollut Antti Rytivaara, joka inspiroi kanssakonffaajia key notellaan valintaohjelmien roolia kokonaisvaltaisen ilmanvaihdon tietomallinnuksessa.

“Jutellessani tilaisuuden suunnittelijavieraiden kanssa, esiin nousivat tietomallinnuksen tekniset haasteet ja vielä inhimillisemmin ajan puute”, Rytivaara summaa. Joissakin suurimmissa toimistoissa erilliset ilmavirtoja mallintavat osastot ovat ylikuormittuneita, ja mallinnuskohteiden optimointi herätti keskustelua. “Ei toimiston ilmavirtaa tarvitse mallintaa järeällä ohjelmalla. Kevyemmällä tarkastelulla selvitään hienosti ja laadukkaasti. Järeät aseet tulee kohdistaa oikein vaikkapa puhdastilan ilmavirran suunnitteluun.”

Monipuoliset ohjelmat eivät tietenkään täysin korvaisi suunnitteluosastojen työtä, mutta bulkin voisi hoitaa nopeasti valintaohjelmilla, jolloin aikaa jäisi enemmän suurten ja vaativien kohteiden suunnitteluun”, summaa Rytivaara keskustelujen lopputulemia. ”Työkin olisi mallinnuksen asiantuntijalle varmasti antoisampaa näin!”

 

Valmistajien työkaluilla laatua suunnitteluun

Nykyaikaisilla työkaluilla päästään koko sisäilmaston mallinnuksessa pelkkiä laitteiden ilmavirtoja paljon syvemmälle, mutta se ei saa tapahtua työhön käytettävän ajan lisääntymisenä, päinvastoin. ”Climeconilla ratkaisimme asian tarjoamalla valintaohjelmissa käyttäjälle laitteiden valintoja asteittain. Vain kriittisimmät tiedot riittävät ensalkuun, jotta suunnittelussa päästään jouhevasti eteenpäin”, Rytivaara kertoo.

Joskus vähemmän on enemmän. ”Päätelaitteen valintaan riittää useimmiten koko, painehäviö ja ilmamäärät, mutta päätelaitteiden suunnitteluvaiheessa voidaan mennä jo paljon syvemmälle, ja tehdä valintoja esimerkiksi tulo- ja huoneilman lämpötilan, tilan rakenteellisten ominaisuuksien tai heittokuvion asettumisen suhteen”, Antti lisää.

 

Luottamus objektien ja datan täsmällisyyteen

Toinen töyssy kehityksen tiellä, kävi ilmi muun muassa Malin Knoopin (WSP) -esityksestä. Knoop esitteli maailman parhaan lastensairaalan rakennusurakan vaiheineen tietomallinnuksen näkökulmasta ja nosti esiin yllättävän pointin. Projektin aikana huomattiin, etteivät kaikkien valmistajien suunnitteluohjelmista löytyvät 3D-mallit ole oikean kokoisia.

”Tietomallinnuksen näkökulmasta tuottajien 3D-mallien puutteellisuus on tietenkin huono asia, mutta ne, joiden mallit ovat kunnossa, voivat hyötyä selkeää kilpailuetua”, Rytivaara virnistää. Suunnittelija voi helposti luopua koko tuotteen tai jopa valmistajan käyttämisestä, jos löytää virheitä objektien geometriasta tai sen teknisistä käyristä. ”Luottamus on helppo menettää.”

 

Olemme vasta alussa

Lähitulevaisuudessa suunnittelun suunta käy selkeästi kohti tietomallinnusta, mistä kertoo Revitin käytön jatkuva kasvu maailmanlaajuisesti. Konferenssin osallistujien kesken vallitsi lisäksi yhteisymmärrys siitä, kuinka MagiCADista on tulossa alan standardi – ja tämä ei tullut MagiCADin mainospuheesta vaan key-note puhujan Arto Kiviniemen ( Honorary Research Senior Fellow, University of Liverpool). MagiCloudissa löytyy miljoonien tuotteiden objektit, ja seuraavaksi suurimman kilpailijan valikoiman laajuutta voi arvioida tuhansissa.

Ikuisena unelmoijana Rytivaara maalaili tulevaisuuden skenaarioita datan siirrosta pluginin ja BIM-mallin välillä sekä datan talletamisesta BIM-malliiin. ”Ei välttämättä mene kauaakaan, että saadaan mallinnusohjelmat ja laitevalmistajan sovellus keskustelemaan.”(mitä tämä vaatii käytännössä),

Lisäksi Antin päiväuni sisätilan ilmavirtojen todenmukaisesta mallintamisesta herätti paljon keskustelua. Mitä, jos tila- ja laitelähtöiseen ilmavirtojen simulaatioon voitaisiin yhdistää auringonvalo ja jäähdytys? ”Molempiin on jo saatavilla sekä avointa dataa että simulaatio-ohjearvoja” Revit ohjelmassa on jopa omaa laskentaa asiasta, Rytivaara vinkkaa ja jättää kuvan älykkäästä ja olosuhteet huomioonottavasta ilmanvaihdon mallinnuksesta siintämään haaveiden taivaanrantaan.

Ajankohtaista

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää

Tutustu myyntipäällikkö Leo Nyströmiin

Kohta vuoden verran Myyntipäällikkönä toiminut Leo edustaa Climeconin nuorempaa koulukuntaa. Hän aloitti meillä tuotekehityksessä kesätyöntekijänä ja kiinnostus myyntityöhön ajoi hänet nykyiseen rooliin myyntitiimissä. Ensimmäisen kosketuksen Climeconiin hän sai vieraillessaan Finnbuildissä opiskelijana, jolla oli kova halu alalle.

Lue lisää