KONTIO ilmanvaihtokatos

Climeconin ilmanvaihtokatoksissa on kiinnitetty erityistä huomiota tyylikkääseen ulkonäköön, korkeaan erotusasteeseen, tukevaan rakenteeseen ja alhaisiin painehäviöihin. Suorakaiteen muotoiset KONTIO katokset ovat rakenteeltaan matalia ja kestävät ankariakin ilmasto-olosuhteita.

Viereisessä kuvassa sadepeltiliitos, jota suosittelemme käytettäväksi kaikissa ilmanvaihtokatoksissamme. Sadepeltiliitoksella varmistetaan luotettava asennus ja tiiveys.

Pintakäsittely

C4 ilmastorasitusluokka

Liitostapa

Laippaliitos, Listaliitos, Sadepeltiliitos

Valmistusmateriaali

Hapon kestävä teräs, Maalattu teräs, Sinkitty teräs

Vastuullinen tuote

EPD-laskettu, Hiilijalanjälki laskettu

Kuvaus

KONTIO ulospuhallusilma- ja raitisilmakatokset on suunniteltu skandinaaviseen arkkitehtuuriin ja Pohjoismaisiin olosuhteisiin. Yhdessä OTSO-katosten kanssa ne muodostavat tyyliltään yhtenäisen ja tyylikkään kokonaisuuden. KONTIOissa liitostapa on suorakaiteen muotoinen ja käytettävät ilmamäärät ovat OTSO-katoksia suurempia.

KONTIO-katokset ovat malliltaan suorakaiteen muotoisia ja erittäin matalia.  Rakenne tekee niistä poikkeuksellisen tukevia, pienentää tuulikuormia ja parantaa ulkonäköä.

Climeconin ilmanvaihtokatosten pintakäsittely täyttää ankariakin ilmasto-olosuhteita hyvin kestävän C4 ilmastorasitusluokan.

       

KONTIO-U ulospuhallusilmakatos                                               KONTIO-S raitisilmakatos

EPD-verifioidut ilmanvaihtokatokset

Tuotteiden hiilijalanjälki on laskettu osana EPD-ympäristöselosteen vaatimuksia.

Tuotemerkintä

KONTIO U 630 ZN S Ma KL60 L
1   2   3   4   5   6 7 8

 

1. Climeconin katostyyppi

2. Ilmavirran suunta: U = Ulospuhallusilmakatos, S = Raitisilmakatos

3. Liitoskoko

4. Valmistusmateriaali:
ZN = sinkitetty teräs, HST = haponkestävä teräs, Ma=maalattu teräs

5. Liitostapa: S = Sadepeltiliitos, L = Laippaliitos, IT = Listaliitos (vain koissa 800×400 ja 800×300)

6. Maalaus. Huom! Tilattaessa maalaus, tulee haluttu värisävy ja maalipinnan paksuus ilmoittaa tilauksen yhteydessä.

7. Kattoläpivienti: KL30 = Paloluokka EI30, KL60 = Paloluokka EI60, KL120 = Paloluokka EI120
Huom! Kattoläpiviennin yläpään liitos on automaattisesti samankokoinen ja -mallinen kuin katoksen liitos. Alapään liitos valitaan erikseen

8. Kattoläpiviennin alapuolinen liitostapa: L = Laippaliitos, S = Sisäliitin, IT = Listaliitos

Huom! Katosmallin määrittelyyn tarvitaan minimissään viiden ensimmäisen kohdan tiedot.

Suositellut ilmavirta-alueet

Suositellut ilmavirta-alueet KONTIO-U

Ulospuhallusnopeus min 4 m/s ja max 14 m/s
Painehäviö alle 100 Pa.

Suositellut ilmavirta-alueet KONTIO-S

Max painehäviö 40 Pa.
Otsapintanopeus max 0,7 m/s.
Kanavanopeus min 2 m/s ja max 5 m/s.

Mittatiedot

Mittatiedot KONTIO-U

 

Mittatiedot KONTIO-S

Vakiosadepeltien mitat

Vakiosadepellit on suunniteltu kattoläpiviennin kanssa yhteensopiviksi. Kattoläpiviennin ulkomittojen lisäksi on kattoläpivientiä suojaavalle rakenteelle on jätetty joka sivulle 25 mm tilaa. Tilauksesta sadepeltejä voidaan tehdä myös muihin kokoihin.

KONTIO-U ulospuhallusilmakatos

Ulospuhallusilmakatos KONTIO-U täyttää vaatimusten mukaiset ulospuhallusnopeudet matalasta painehäviötasosta huolimatta.

KONTIO-U:ssa toteutuu myös vaatimus ulospuhallusilman ulospuhalluksen suuntaamiseksi pelkästään ylöspäin.

Katokset on suunniteltu niin, että veden erotusaste on 100% standardin EN 13030:2001/1 mukaisesti. Suosittelemme aina, että jäteilmakatosten läpi virtaa vähintään minimi-ilmavirta, sillä poikkeuksellisen kova vesisade, lumipyry tai kova tuuli voivat edesauttaa kosteuden kulkeutumisen kanavistoon. Tämä on syytä huomioida myös kanavistoja suunniteltaessa.

Suosittelemme kammion pohjalle viemäröintiä, jonka pohjalta mahdollinen kanavaan kulkeutunut vesi saadaan poistettua.

 

KONTIO-S raitisilmakatos

 

Raitisilmakatos KONTIO-S on suunniteltu niin,
että ilma otetaan sisään katoksen sivuilta ja
alhaalta.

Pöllyävä lumi tai ilmavirran mukana
kanavaan mahdollisesti kulkeutuva kosteus
on syytä huomioida kanaviston rakenteen
suunnittelussa ennen IV konetta.

Virtausnopeudet katoksen ulkovaipan jälkeen
ovat erittäin alhaisia. Tällä saadaan aikaiseksi
100% erotusaste ja sillä myös estetään tehokkaasti
lumen kulkeutuminen katoksen sisään.

 

Liitostavat

Sadepeltiliitoksen liitostapa:

Sadepelti tehdään tehtaalla mittojen mukaan piipun päälle sopivaksi. Tämän liitostavan etuna on varma tiiveys kosteusvaurioita vastaan, koska kaikki liitossaumat itse katoksen ja sadepellin välillä ovat tehdastekoisia. Climecon suosittelee sadepeltiliitosta sen tiiveyden takia.

1. Sadepelti
2. Katoksen liitostavan mukainen kattoläpiviennin liitos

Laippaliitoksen liitostapa:

Toimitukseen kuuluvat sekä katoksessa oleva laippa että vastalaippa.

1. Laippa
2. Katoksen liitostavan mukainen kattoläpiviennin liitos

Listaliitoksen liitostapa:

1. Laippa
2. Katoksen liitostavan mukainen kattoläpiviennin liitos

Huom! Listaliitos saatavilla ainoastaan koissa 800×400 ja 800×300.

Liitos kattoläpiviennillä

Kattoläpivienti on tehtaalla sääolosuhteilta suojassa valmistettu ja aina kyseiseen liitostapaan suunniteltu. Kattoläpivienti on saatavissa kaikkiin kolmeen KONTIO:n liitostapaan. Läpiviennin paloluokaksi voidaan valita EI30, EI60 tai EI120. Paloeristemateriaalina käytämme PAROC Hvac Fire Slab -eristettä. Eristepaksuus on kaikissa paloluokissa aina 60 mm.

Kattoläpivienti kiinnitetään toimituksessa mukana tulevilla L-listoilla (80x80x1,5) kantavaan kattorakenteeseen. Kattoläpiviennin yläpinnan etäisyys kattopinnasta tulee olla D2:n mukainen. Kattoläpivienti on valmistettu sinkitystä teräksestä. Kattoläpiviennin yläpään liitos on aina katoksen mukainen. Alapuolinen liitostapa voidaan valita tuotemerkintävalikon mukaisesti.

Liitostapojen asennusperiaatteet

 

 

Ulospuhalluskäyrät

KONTIO 300×800–1000×1800

Mitoitus

KONTIO-U

KONTIO-S