CleanMaster® Retrofit

CleanMaster® RetroFit on olemassa oleviin huuviin suunniteltu UV-puhdistusjärjestelmä, joka tarjoaa CleanMaster® -teknologian edut ja energiansäästömahdollisuudet jo käytössä oleviin ammattikeittiöihin.

Kuvaus

CleanMaster® RetroFitin asennus on yksinkertaista eikä vaadi isoja remontteja keittiössä. Koska järjestelmän asennukseen vaadittavat muutokset tehdään pääasiassa huuvan sisäpuolella, ei keittiön ilmanvaihtokanavistoon tarvitse koskea. Näin vältytään myös suuremmilta käyttökatkoksilta keittiössä.

Lue lisää CleanMaster®-teknologian eduista ja mahdollisuuksista

Mikä on CleanMaster®?

Huuvien ja ilmastointikattojen mekaaniset rasvanerottimet pystyvät erottamaan suuren osan paistoprosessissa syntyvästä rasvasta. Osa rasvasta kulkeutuu silti erottimien läpi poistoilmakanavistoon. CleanMaster®-puhdistusteknologia estää erottimien läpi pääsevän rasvan kulkeutumisen kanavistoon.

Merkittäviä etuja

 • Hygieniatason parantuminen
  > terveellinen ja turvallinen työympäristö
 • Rasvakammiot ja kanavistot pysyvät puhtaina
  > pienemmät puhdistus- ja nuohouskustannukset
 • Mahdollistaa lämmöntalteenoton
  > parantunut energiatehokkuus
 • Neutralisoi hajuhaittoja
  > vähemmän ympäristöhaittoja
 • Vähemmän epäpuhtauksia kanavistoon
  > parantunut paloturvallisuus
 • Integroitu ohjausyksikkö
  > helppo suunnittelu ja nopea asennus
 

CleanMaster®- vai StandardPlus?

Komponentit

CleanMaster® RetroFit asennuspaketti pitää sisällään kaikki tarvittavat komponentit:

Referenssikohde - Scandic Jyväskylä

Scandic Jyväskylässä on ollut käytössä CleanMaster® RetroFit UV-puhdistusjärjestelmä tammikuusta 2010 lähtien. CleanMaster® Retrofitin ansiosta keittiössä ei ole viiteen vuoteen tarvinnut puhdistaa rasvakammioita tai nuohota kanavistoja, vain vuosittaiset tarkastukset ovat riittäneet. Samassa yhteydessä asennettiin nestekiertoinen lämmöntalteenotto keittiön poistoilmanvaihtoon.

   

RetroFitin asennus keittiön huuvaan sekä ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotto

Valintaopas ja tuotemerkintä

CleanMaster® RetroFitin  tilaus tapahtuu kahden tilauskoodin avulla. Ensin keittiöön valitaan nykyisten huuvien perusteella sopivat erottimet.

Sen jälkeen valitaan nykyisten huuvien määrän perusteella oikeanlainen ohjausyksikkö ohjaamaan uusia CleanMaster® RetroFit- huuvia. Jos esimerkiksi keittiössä on käytössä kolme CleanMaster®-huuvaa, on CCM-3 -ohjausyksikkö huuvamäärään nähden sopivin valinta.

Säätöarvot