Lepsze powietrze wewnątrz pomieszczeń dzięki odpowiedzialnym działaniom

Troszczymy się o ludzi i środowisko. Podejście to znajduje odzwierciedlenie w naszych wartościach oraz wpływa na codzienne działania w wielu obszarach. Wspieramy operatorów działających na rzecz środowiska i realizujemy działania operacyjne promujące dobro środowiska i odpowiedzialność społeczną.

Odpowiedzialność społeczna

Zaufany pracodawca

W zależności od sezonu, nasze zakłady zatrudniają nawet powyżej 50 osób. Jesteśmy liczącym się regionalnym pracodawcą w gminach skupionych wokół fabryk.

Dobre samopoczucie pracowników

Naszym najważniejszym zasobem jest wspaniały panujący wśród ludzi w Climecon. Troszczymy się o to, aby nasi pracownicy czerpali satysfakcję z pracy oraz o ich dobre samopoczucie, zapewniamy im możliwości samorozwoju poprzez dodatkowe szkolenia.

Odpowiedzialne wsparcie

Dla środowiska

Wspieramy fundację Johna Nurminena, która podejmuje konkretne działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego w formie kilku projektów. Działania Fundacji zmierzają do zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa Morza Bałtyckiego dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy firmą neutralną węglowo

Jesteśmy jednym z pierwszych operatorów w branży budowlanej i usługowej o potwierdzonej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Wspieramy inne firmy dbające o klimat i współpracujemy z nimi. Pragniemy zachęcić inne firmy do współpracy w zakresie działań na rzecz klimatu.

Przeczytaj więcej