Jesteśmy firmą neutralną węglowo

Wiosną 2020 roku zostaliśmy uznani za jedną z pierwszych firm, które osiągnęły neutralność węglową w branży budowlanej i wentylacyjnej. Od chwili obecnej zamierzamy kontynuować nasze wysiłki na rzecz identyfikacji i redukcji emisji dwutlenku węgla. Chcemy również zachęcić inne firmy to realizacji własnych celów w zakresie neutralności węglowej.

Dążenie do neutralności węglowej

Staramy się skrupulatnie określać wielkość naszych emisji gazów cieplarnianych, wdrażać środki ich redukcji oraz kompensować te emisje, których w naszej działalności nie możemy uniknąć. Również w przyszłości będziemy kontynuować starania na rzecz redukcji emisji i w zakresie sprawozdawczości zgodnie z protokołem międzynarodowym.

Aby powietrze na zewnątrz również było zdrowe

Dlaczego staliśmy się firmą neutralną węglowo

Chcemy dawać przykład innym poprzez nasze własne działania, pokazując, w jaki sposób można dążyć do neutralności węglowej.

Branie odpowiedzialności za wspólny świat

Lasy jako cele kompensacyjne

Część naszych emisji, której nie możemy kontrolować, kompensujemy poprzez wspieranie ochrony środowiska i zrównoważone zarządzanie pochłaniaczami dwutlenku węgla. Wybraliśmy cel wyznaczony zgodnie ze powszechnymi zasadami i normami międzynarodowymi. Oprócz wewnętrznych redukcji emisji zastosowano między innymi walidację przeprowadzoną przez stronę trzecią w celu zapewnienia zasad zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego.

W Zimbabwe proces wylesiania przebiega bardzo gwałtownie – jego tempo wynosi 3300 kilometrów kwadratowych rocznie. Dlatego wspieramy realizowany w tym kraju projekt Kariba, w ramach którego sadzi się drzewa i prowadzi szkolenia z zakresu dbania o przyrodę. Oprócz ochrony środowiska projekt zapewnia korzyści społeczne.