VAM skrzynka rozprężna tłumiąca

Skrzynka rozprężna tłumiąca zwiększa tłumienie elementów końcowych układu rozprowadzenia powietrza nawiewanego i wywiewanego i ogranicza przenoszenie dźwięku z jednego pomieszczenia do drugiego.

Ilość powietrza

6-200 dm³/s, 22-720 m³/h

Rozmiary kanałów

Ø 100-250 mm

Materiał tłumiący

Dacron

Zabarwienie

RAL 9016 biały (matowy), RAL 9005 czarny (matowy)

Opis

VAM jest wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, a materiałem tłumiącym jest wełna poliestrowa (Dacron), która nie tworzy włókien ani cząstek w powietrzu. VAL dostarczany jest z izolowanymi mufami połaczeniowymi.

Funkcje:

  • Skrzynka rozprężna tłumiąca zwiększa tłumienie elementów końcowych układu rozprowadzenia powietrza nawiewanego i wywiewanego, na przykład w budynkach mieszkalnych
  • Materiał tłumiący wełna poliestrowa (Dacron), która nie tworzy włókien ani cząstek w powietrzu
  • Izolowane mufy połaczeniowe

VAM Wymiary

Powietrzna izolacja akustyczna

VAM ogranicza przenoszenie dźwięku z jednego pomieszczenia do drugiego.

Wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika Dn,e,wdB: