RUX Nawiewnik sufitowy

RUX to nawiewnik wyróżniający się dużą elastycznością działania łatwo adaptowalny ,stosowany w  wysokich pomieszczeniach.

Ilość powietrza

30-400 dm³/s, 108-1440 m³/h

Rozmiary kanałów

Ø 160-400 mm

Sustainable product

Biocomposite nozzles, Obliczony ślad CO2, Zweryfikowano EPD

Zabarwienie

RAL 9016 biały (matowy), RAL 9005 czarny (matowy)

Opis

Parametry nawiewnika RUX wynikają ze zoptymalizowanej liczby dysz standardowych i sterowanych. RUX to doskonały nawiewnik, przeznaczony do centrów handlowych, sklepów spożywczych i innych pomieszczeń z częstymi zmianami układu przestrzeni użytkowej.

Nawiewnik RUX zapewnia niezwykle długi, wąski i pionowy strumień powietrza, a jego elastyczność   działania pozwala na uzyskanie kształtów  strumienia powietrza ,odpowiednio pionowego,wirowego,wąskiego i skróceonego, jak również bocznego, pochyłego i poziomego (zalecane przy  chłodzeniu).

RUX jest częścią nowej rodziny produktów OptiFlow®!

Produkty OptiFlow® mogą dostosowywać się do zmian związanych z użytkowaniem pomieszczenia dzięki optymalizacj i zmianom połozenia zasięgu strumienia powietrza nawiewanego

Funkcje:

  • Centra handlowe, powierzchnie handlowe, obiekty przemysłowe i hale sportowe
  • Daleki, wąski strumień powietrza
  • Pionowy strumień powietrza może być odchylony  pod kątem
  • Idealny do ogrzewania z wymuszonym obiegiem powietrza wysokich pomieszczeń

Szybki Dobór

ślad węglowy

RUX Wymiary

Główne wymiary

Nomogram doboru

Wykres nie jest przeznaczony do regulacji .Ciśnienie wynosi min 40 Pa, gdy Δt  nawiewanego powietrza przekracza 10 ° C stopni.

RUX-160, RUX-200, RUX-250, RUX-315 ja RUX-400

Obszar pochłaniania dźwięku:
Rozmiary 160-200: 10 m2
Rozmiary 250-315: 15 m2
Rozmiary 400: 20 m2

Kształt zasięgu strumienia powietrza

 Kształt zasięgu strumienia powietrza w rzucie pionowym
   
 Pionowy wirowy kształ strumienia powietrza nawiewanego
   
 Odchylony na boki  kształt zasiegu strumienia powietrza
   

 

 Poziomy wirowy kształt zasięgu strumienia powietrza  nawiewanego 360°
 
Poziomy kształt zasięgu strumienia powietrza  nawiewanego z jednokierunkowym  ułozeniem dysz
   
(Poziomy kształt zasięgu strumienia powietrza nawiewanego jest zalecanym kształtem strumienia w przypadku  chłodzenia)
 

 

Długość zasięgu strumienia powietrza

Pionowy kształt  zasiegu strumienia

Δt 0 °C Δt +10 °C
   

 

 

Pionowy wirowy kształ strumienia powietrza nawiewanego

 Δt 0 °C  Δt +10 °C
   

 

Poziomy wirowy kształt zasięgu strumienia powietrza  nawiewanego 360°
Poziomy kształt zasięgu strumienia powietrza  nawiewanego z jednokierunkowym  ułozeniem dysz
 Δt 0 °C  Δt 0 °C
   
   

Temperatura powietrza nawiewanego wpływa na długość zasięgu strumienia powietrza. Kształt strumienia odchylony pod katem  w bok skraca długość zasięgu o około 2 metry. W razie potrzeby RUX może być wyposażony w regulator przepustnicy.

UWAGA!
W przypadku wysokości instalacji powyżej umiejscowionej powyżej 6 metrów  zalecany jest nawiewnik RIX dla dużych kubatur.