RUX Nawiewnik sufitowy

RUX to nawiewnik wyróżniający się dużą elastycznością działania łatwo adaptowalny ,stosowany w  wysokich pomieszczeniach.

Ilość powietrza

30-400 dm³/s, 108-1440 m³/h

Rozmiary kanałów

Ø 160-400 mm

Rodzaj wentylacji

Wentylacja dyfuzyjna

Sustainable product

Biocomposite nozzles, Obliczony ślad CO2, Zweryfikowano RTS EPD

Opis

Parametry nawiewnika RUX wynikają ze zoptymalizowanej liczby dysz standardowych i sterowanych. RUX to doskonały nawiewnik, przeznaczony do centrów handlowych, sklepów spożywczych i innych pomieszczeń z częstymi zmianami układu przestrzeni użytkowej.

Nawiewnik RUX zapewnia niezwykle długi, wąski i pionowy strumień powietrza, a jego elastyczność   działania pozwala na uzyskanie kształtów  strumienia powietrza ,odpowiednio pionowego,wirowego,wąskiego i skróceonego, jak również bocznego, pochyłego i poziomego (zalecane przy  chłodzeniu).

RUX jest częścią nowej rodziny produktów OptiFlow®!

 

Produkty OptiFlow® mogą dostosowywać się do zmian związanych z użytkowaniem pomieszczenia dzięki optymalizacj i zmianom połozenia zasięgu strumienia powietrza nawiewanego 

Funkcje:

  • Centra handlowe, powierzchnie handlowe, obiekty przemysłowe i hale sportowe
  • Daleki, wąski strumień powietrza
  • Pionowy strumień powietrza może być odchylony  pod kątem
  • Idealny do ogrzewania z wymuszonym obiegiem powietrza wysokich pomieszczeń

ślad węglowy

RUX Wymiary

Główne wymiary

Nomogram doboru

Wykres nie jest przeznaczony do regulacji .Ciśnienie wynosi min 40 Pa, gdy Δt  nawiewanego powietrza przekracza 10 ° C stopni.

RUX-160, RUX-200, RUX-250, RUX-315 ja RUX-400

Obszar pochłaniania dźwięku:
Rozmiary 160-200: 10 m2
Rozmiary 250-315: 15 m2
Rozmiary 400: 20 m2

Kształt zasięgu strumienia powietrza

 Kształt zasięgu strumienia powietrza w rzucie pionowym
   
 Pionowy wirowy kształ strumienia powietrza nawiewanego
   
 Odchylony na boki  kształt zasiegu strumienia powietrza
   

 

 Poziomy wirowy kształt zasięgu strumienia powietrza  nawiewanego 360°
 
Poziomy kształt zasięgu strumienia powietrza  nawiewanego z jednokierunkowym  ułozeniem dysz
   
(Poziomy kształt zasięgu strumienia powietrza nawiewanego jest zalecanym kształtem strumienia w przypadku  chłodzenia)
 

 

Długość zasięgu strumienia powietrza

Pionowy kształt  zasiegu strumienia

Δt 0 °C Δt +10 °C
   

 

 

Pionowy wirowy kształ strumienia powietrza nawiewanego

 Δt 0 °C  Δt +10 °C
   

 

Poziomy wirowy kształt zasięgu strumienia powietrza  nawiewanego 360°
Poziomy kształt zasięgu strumienia powietrza  nawiewanego z jednokierunkowym  ułozeniem dysz
 Δt 0 °C  Δt 0 °C
   
   

Temperatura powietrza nawiewanego wpływa na długość zasięgu strumienia powietrza. Kształt strumienia odchylony pod katem  w bok skraca długość zasięgu o około 2 metry. W razie potrzeby RUX może być wyposażony w regulator przepustnicy.

UWAGA!
W przypadku wysokości instalacji powyżej umiejscowionej powyżej 6 metrów  zalecany jest nawiewnik RIX dla dużych kubatur.