OKE

Ilość powietrza

8-75 dm³/s

Rozmiary kanałów

Ø 100-200 mm

Metoda instalacji

Montaż powierzchniowy

Instalacja

Do montażu na ścianie