NOX-S Nawiewnik

Nawiewniki NOP,NOT i NOX przeznaczone są  do montażu w odsłoniętych instalacjach podsufitowych, nawiewniki te są wyjątkowo elastyczne w sposobie użytkowania. Ilekroć zmienia się układ lub użytkowanie przestrzeni, zawsze można przekierować strumień powietrza,tak aby uzyskać najlepszą możliwą dystrybucję powietrza unikając uczucia przeciągów.

Ilość powietrza

40-260 dm³/s, 144-936 m³/h

Rozmiary kanałów

Ø 125-315 mm

Sustainable product

Biocomposite nozzles

Zabarwienie

RAL 9016 biały (matowy), RAL 9005 czarny (matowy)

Opis

Ruchome dysze nawiewnika umożliwiają zmianę kształtu strumienia powietrza. Cechy produktu można zmienić tak, aby były bardziej odpowiednie do chłodzenia lub ogrzewania, w zależności od przeznaczenia  pomieszczenia w trakcie cyklu użytkowania produktu.

NOP i NOT są przeznaczone do nawiewu strumieni powietrza izotermicznych i niskotemperaturowych. Unikalną cechą NOX jest możliwość odchylenia w rzucie pionowym strugi powietrza o kąt 30 stopni. Jest to duża zaleta ,szczególnie wtedy kiedy strumień powietrza zostaje zasłonięty, na przykład ze względu na zmiany w układzie pomieszczenia.

Model S, Optymalnie wyciszony

Specjalne modele nawiewników NOP-S, NOT-S i NOX-S zostały opracowane dla miejsc i przestrzeni o szczególnie wysokich wymaganiach akustycznych. Dźwięki powstałe podczas  regulacji i dławienia są skutecznie wytłumiane przed nawiewnikiem.

Rrozwiązanie jest wizualnie bardzo estetyczne, rozmiar kanału pozostaje niezmieniony. Regulacja odbywa się w taki sam sposób, jak w standardowych modelach. Typowe zastosowania tych modeli obejmują szkoły, biura i przedszkola. Wersje S są również odpowiednie do projektów renowacyjnych, w których wymagana jest duża przepustowość. Materiał tłumiący spełnia wymagania klasy czystości M1.

Funkcje:

  • Wyjątkowe własności adaptacyjne i elastyczność działania
  • Precyzyjna i przejrzysta regulacja oparta na różnicy ciśnień
  • Doskonałe parametry powietrza I własciwości akustyczne
  • Łatwo regulowana wysokość montażu
  • Bardzo mała wysokość konstrukcyjna
  • Niezwykle łatwe i proste  czyszczenie
  • Możliwość wymiany komponentów nawiewnika

NOX-S Wymiary

Nomogramy Doboru

Wykresy nie są przeznaczone do regulacji.

NOX-S-125

NOX-S-160

NOX-S-200

NOX-S-250

NOX-S-315

Kształt zasięgu strumienia powietrza i jego długość

NOX-S kształt zasięgu strumienia powietrza

Dysze skierowane w dół

NOX-S alternatywne kształty zasięgu strumienia powietrza

Dysze w pozycji skręconej

Dysze obrócone na boki

   

 

Długość zasięgu strumienia nawiewanego

Δt 0°C


Δt +5°C

Współczynniki konwersji NOX

Dysze w dół: 1
Dysze w pozycji skręconej: 0,6
Dysze obracają się o 30° w bok: 0,9

Korzyści z elastyczności działania NOX i NOX-S

NOX i NOX-S są przeznaczone do nawiewu powietrza o wysokiej temperaturze. Unikalną cechą NOX jest możliwość odchylenia w rzucie pionowym strugi powietrza o kąt 30 stopni. Jest to duża zaleta ,szczególnie wtedy kiedy strumień nawiewu zostaje zasłonięty, na przykład ze względu na zmiany w układzie pomieszczenia.

Dysze obrócone na boki:

NOX-S jednostka regulacji

NOX-S jednostka regulacji oparta jest na pomiarze różnicy ciśnień statycznych, umożliwia bardzo dokładny pomiar i kontrolę przepływu powietrza. Jednostka regulacji umożliwia precyzyjną regulację przepływu powietrza (± 5%) nawet przy niskich przepływach powietrza i prędkościach w kanałach wentylacyjnych.

NOX-S można łatwo regulować

1. Różnica ciśnień mierzona jest w gnieździe pomiarowym jednostki kontrolnej.

 


2. Regulacja odbywa się poprzez obrócenie pokrętła sterującego za pomocą narzędzia. Odczyty pokrętła sterującego odpowiadają poszczególnym wartościom k, które można znaleźć po stronie jednostki regulacyjnej.

 

3. Położenie regulacyjne można zablokować za pomocą śruby.