NOT-S nawiewnik

Nawiewniki NOT-S przeznaczony jest  do montażu w odsłoniętych instalacjach podsufitowych ,nawiewniki te są  wyjątkowo elastyczne w sposobie użytkowania. Ilekroć zmienia się układ lub użytkowanie przestrzeni, zawsze można przekierować strumień powietrza,tak aby uzyskać najlepszą możliwą dystrybucję powietrza unikając uczucia  przeciągów.

Ilość powietrza

20-205 dm³/s, 72-738 m³/h

Rozmiary kanałów

Ø 125-315 mm

Sustainable product

Biocomposite nozzles

Zabarwienie

RAL 9016 biały (matowy), RAL 9005 czarny (matowy)

Opis

Ruchome dysze nawiewnika umożliwiają zmianę kształtu strumienia powietrza. Cechy produktu można zmienić tak, aby były bardziej odpowiednie do chłodzenia lub ogrzewania, w zależności od przeznaczenia  pomieszczenia w trakcie cyklu użytkowania produktu.

NOP i NOT są przeznaczone do nawiewu strumieni powietrza izotermicznych i niskotemperaturowych. Unikalną cechą NOX jest możliwość odchylenia w rzucie pionowym strugi powietrza o kąt 30 stopni. Jest to duża zaleta ,szczególnie wtedy kiedy strumień powietrza zostaje zasłonięty, na przykład ze względu na zmiany w układzie pomieszczenia.

Model S, Optymalnie wyciszony

Specjalne modele nawiewników NOP-S, NOT-S i NOX-S zostały opracowane dla miejsc i przestrzeni o szczególnie wysokich wymaganiach akustycznych. Dźwięki powstałe podczas  regulacji i dławienia są skutecznie wytłumiane przed nawiewnikiem.

Rrozwiązanie jest wizualnie bardzo estetyczne, rozmiar kanału pozostaje niezmieniony. Regulacja odbywa się w taki sam sposób, jak w standardowych modelach. Typowe zastosowania tych modeli obejmują szkoły, biura i przedszkola. Wersje S są również odpowiednie do projektów renowacyjnych, w których wymagana jest duża przepustowość. Materiał tłumiący spełnia wymagania klasy czystości M1.

Funkcje:

  • Wyjątkowe własności adaptacyjne i elastyczność działania
  • Precyzyjna i przejrzysta regulacja oparta na różnicy ciśnień
  • Doskonałe parametry powietrza I własciwości akustyczne
  • Łatwo regulowana wysokość montażu
  • Bardzo mała wysokość konstrukcyjna
  • Niezwykle łatwe i proste  czyszczenie
  • Możliwość wymiany komponentów nawiewnika

NOT-S Wymiary

Szybki Dobór

Nomogramy doboru

Wykresy nie są przeznaczone do regulacji.

NOT-S-125

NOT-S-160

NOT-S-200

NOT-S-250

NOT-S-315

Kształt zasięgu strumienia powietrza i jego długość

NOT-S kształt zasięgu strumienia powietrza

Dysze w pozycji skręconej

NOT-S alternatywne kształty strumienia powietrza

Dysze w jednym kierunku

Dysze obrócone jedna do drugiej o 90°

Dysze skierowane  centrycznie na zewnątrz

Dysze obrócone jedna do drugiej w dwóch kierunkach 2 x90°

Długość zasięgu strumienia powietrza nawiewanego

Δt 0 °C

 

Współczynniki konwersji NOP i NOT

Dysze w pozycji skręconej:  1
Dysze skierowane w jednym kierunku:   2,8
Dysze obrócone jedna do drugiej o 90°:   2,2
Dysze skierowane  centrycznie na zewnątrz:   1,3
Dysze obrócone jedna do drugiej w dwóch kierunkach 2 x 90°:  1,7

 

NOT-S jednostka regulacji

NOT -S jednostka regulacji oparta jest na pomiarze różnicy ciśnień statycznych ,umożliwia bardzo dokładny pomiar i kontrolę przepływu powietrza. Jednostka regulacji umożliwia precyzyjną regulację przepływu powietrza (± 5%) nawet przy niskich przepływach powietrza i prędkościach w kanałach wentylacyjnych.

NOT-S można łatwo regulować

1. Różnica ciśnień mierzona jest w gnieździe pomiarowym jednostki kontrolnej.

 


2. Regulacja odbywa się poprzez obrócenie pokrętła sterującego za pomocą narzędzia. Odczyty pokrętła sterującego odpowiadają poszczególnym wartościom k, które można znaleźć po stronie jednostki regulacyjnej.

 

3. Położenie regulacyjne można zablokować za pomocą śruby.