KIP urządzenie transferowe (wyrównawcze)

KIP jest montowanym na ścianie, nieprzejrzystym urządzeniem do transferu powietrza między pomieszczeniami. KIP tłumi przenoszenie dźwięków z jednego pomieszczenia do drugiego, wykorzystując akustyczny Dacron jako materiał tłumiący.

Ilość powietrza

10-80 dm³/s, 36-288 m³/h

Materiał produkcyjny

Stal ocynkowana

Materiał tłumiący

Dacron

Metoda instalacji

Montaż powierzchniowy

Opis

Powietrze jest przenoszone przez urządzenie wyrównawcze  KIP z pomieszczenia do pomieszczenia za pomocą różnicy ciśnień. KIP należy montować na powierzchni po obu stronach ściany lub przegrody. Grubość ściany lub przegrody nie ma wpływu na instalację.

KIP urządzenie transferowe (wyrównawcze) moźna również znaleźć  w MagiCAD!

Własciwości:

  • Montowane na ścianie, nieprzeźroczyste urządzenie do transferu powietrza między pomieszczeniami
  • Tłumi przenoszenie dźwięków z jednego pomieszczenia do drugiego, materiał tłumiący akustyczny Dacron 

Produkt kod

Urządzenie transferowe KIP-600
Wielkości = 600, 800 lub 1000 (Na przykład KIP-600)

Wymiary

Główne wymiary

Nomogramy doboru

Wykresy nie są przeznaczone do regulacji.

KIP-600, KIP-800 i KIP-1000

Poziom dźwięku jest mniejszy niż 25 dB (A), gdy spadek ciśnienia wynosi 20 Pa.

Zalecana różnica ciśnień wynosi maksymalnie 15 Pa.

Izolacyjność akustyczna - na przenoszenie dźwięków powietrznych

Wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika Dn,e,wdB:

Nawiew

Instalacja