KIK urządzenie transferowe (wyrównawcze)

KIK jest okrągłym, montowanym na ścianie, nieprzejrzystym urządzeniem do transferu powietrza między pomieszczeniami. KIK tłumi przenoszenie dźwięków z jednego pomieszczenia do drugiego, wykorzystując akustyczny Dacron jako materiał tłumiący.

Ilość powietrza

6-60 dm³/s, 22-216 m³/h

Materiał produkcyjny

Stal ocynkowana

Materiał tłumiący

Dacron

Zabarwienie

RAL 9016 biały (matowy), RAL 9005 czarny (matowy)

Opis

Powietrze jest przenoszone przez urządzenie wyrównawcze  KIK z pomieszczenia do pomieszczenia za pomocą różnicy ciśnień. KIK należy montować na powierzchni po obu stronach ściany lub przegrody. Grubość ściany lub przegrody nie ma wpływu na instalację.

KIK urządzenie transferowe (wyrównawcze) moźna również znaleźć  w MagiCAD!

Właściwości

  • Montowane na ścianie, okrągłe, nieprzeźroczyste urządzenie do transferu powietrza między pomieszczeniami
  • Tłumi przenoszenie dźwięków z jednego pomieszczenia do drugiego, materiał tłumiący akustyczny Dacron 

Produkt kod

Urządzenie transferowe KIK-100
Wielkości = 100, 150 lub 200 (Na przykład KIK-100)

Wymiary

Główne wymiary

Nomogramy doboru

Wykresy nie są przeznaczone do regulacji.

KIK-100, KIK-150 i KIK-200

Poziom dźwięku jest mniejszy niż 25 dB (A), gdy spadek ciśnienia wynosi 20 Pa.

Zalecana różnica ciśnień wynosi maksymalnie 15 Pa.

Izolacyjność akustyczna - na przenoszenie dźwięków powietrznych

Wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika: Dn,e,wdB:

Nawiew