Okap CleanMaster® do montażu ściennego

Okapy kuchenne CleanMaster® zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających profesjonalnych kuchni w oparciu o higienę i funkcjonalność.

Technologia czyszczenia

Cztery stopnie: ozon, UV-A, UV-C, filtracja mechaniczna

Opis

Nowe okapy Climecon CleanMaster® wykorzystują najnowszą technologię UV Amalgam LongLife drugiej generacji, która utrzymuje absolutną czystość zarówno komory tłuszczowej, jak i kanałów wentylacyjnych. Rozwiązanie jest wyposażone w filtry tłuszczowe z certyfikatem UV, a także nowoczesny sterownik CCM.

Technologia ta umożliwia przeprowadzenie długich cykli użytkowania kuchni, przy zachowaniu wymaganego poziomu higieny ,bez przerw spowodowanych koniecznością mycia i czyszczenia. Okapy Climecon zostały przetestowane w różnych trudnych warunkach, zarówno na morzu, jak i na lądzie. W wyniku rozwoju tej technologii ,system został zaakceptowany przez jego użytkowników jako efektywny.

Nowa instalacja Plug and Play do uruchomienia!

Zmodyfikowana seria okapów CleanMaster®  sterowana jest poprzez panel sterujący zainstalowany w przedniej części  okapu. Oddzielna jednostka sterująca nie jest już potrzebna ,co ułatwia projektowanie instalacji i montaż okapu. Po podłączeniu zasilania okap jest gotowy do pracy. Kompaktowa budowa umożliwia łatwy demontaż i relokację podczas zmiany układu elementów wyposażenia kuchni.

Standardowe modele wyposażone są w nawiew świeżego powietrza  i wiązkę wychwytującą( strumień świeżego powietrza, który indukcyjnie wspomaga skierowanie zanieczyszczeń do wnętrza okapu) ale są również dostępne tylko z wywiewem powietrza

RTS EPD-verifizierte Rozwiązania wentylacyjne dla profesjonalnych kuchni

Als Teil der Voraussetungen zur EPD-Verifizierung, wurde der CO2 Fußabdruck unserer Küchen-Ablufthauben nach den Voraussetungen der Building Information Foundation RTS, calkuliert.

 

 

Okapy CleanMaster® utrzymują czystość komory tłuszczowej i przewodów

Nowy okap Climecon CleanMaster® stosuje najnowszą technologię UV Long-Life drugiej generacji, która utrzymuje czystość zarówno komory tłuszczowej, jak i kanałów.

Rozwiązanie jest wyposażone w filtry tłuszczowe z certyfikatem UV, a także nowoczesny sterownik CCM.

Filtry tłuszczowe w okapach Clean Master® są testowane i zatwierdzone przez normę DIN EN ISO 18869-7: 2006-06 Urządzenia do kuchni komercyjnych, Efektywna intensywność promieniowania UV.

Ważne zalety i oszczędności dzięki okapom CleanMaster®:

 • Codzienne czyszczenie okapów jest łatwiejsze i szybsze dla personelu
 • Niższe koszty czyszczenia
 • Mniejsza potrzeba czyszczenia przewodów
 • Tylko coroczne kontrole
 • Możliwość odzysku ciepła
 • Znacznie poprawiona efektywność energetyczna
 • Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów
 • Mniejszy negatywny wpływ na środowisko
 • Znacząca redukcja odkładanego tłuszczu w kanałach
 • Lepsze bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • Poprawiony poziom ogólnej higieny
 • Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy

Technologia Clean Master® umożliwia wentylację odzysku ciepła (HRV) z kanałów wyciągowych, co znacznie zwiększa sprawność energetyczną układu.

Oddziaływanie światła ultrafioletowego i ozonowania w oparciu o technologię Amalgamat UV LongLife ,polega na utlenianiu cząsteczek tłuszczu wznoszących się do wnętrza okapu ,w wodzie i dwutlenku węgla, a także w niewielkiej ilość pylistej palmityny, dzięki temu tłuszcz nie powstaje i nie tworzy złogów w komorze tłuszczowej i w kanałach.

Okapy Clean Master® są zawsze bezpieczne w obsłudze i użytkowaniu dzięki systemowi Slide Safe- Bezpieczny system zamknięcia filtrów tłuszczowych

Działanie systemu Slide Safe System bezpieczny system zamknięcia filtrów

System Slide Safe system bezpieczeństwa gwarantuje, że okapy CleanMaster® są zawsze bezpieczne dla obsługi ,w użytkowaniu i podczas czyszczenia. Filtry tłuszczowe w okapie nie mogą być wyjęte bez automatycznego uruchomienia systemu bezpieczeństwa. Jeżeli  urządzenie nie zostało zatrzymane poprawnie, wcześniej poprzez panel  CCM  – zgodnie z instrukcją, to po przesunięciu blokady bezpieczeństwa w celu wyjęcia filtra (zdjęcie 2) lampa UV zostanie wyłączona automatycznie.

Dodatkowo oprócz systemu Slide Safe , w celu podniesienia bezpieczeństwa lampa UV nie włączy  się, gdy wywiew powietrza w okapie nie działa

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo użytkowników było jednym z najważniejszych priorytetów przy projektowaniu okapów Climecon.

Okapy CleanMaster® posiadają nowoczesny system bezpieczeństwa SlideSafe dla filtrów tłuszczowych. Dzięki SlideSafe używanie i konserwacja okapów jest zawsze bezpieczna i łatwa dla personelu kuchennego.

Filtry tłuszczowe stosowane w okapach CleanMaster® zostały przetestowane i posiadają certyfikat na promieniowanie UV zgodnie z normą DIN 18869-7: 2006-06 – Urządzenia do kuchni komercyjnych, Efektywna intensywność promieniowania UV.

Nowoczesna jednostka sterująca kontroluje w tle, czy system działa poprawnie, Układ jest automatycznie wyłączany podczas awarii, produkcja ozonu zostaje zatrzymana.

Skrócone Dane Techniczne

Skrócone Dane techniczne dla powietrza wywiewanego

Skrócone Dane Techniczne dla świeżego powietrza  i wiązki wychwytującej

Wysokość okapu przedstawionego w skróconych danych technicznych wynosi h = 560. Kiedy wybierzesz inny model, należy podać wydatek powietrza:

 • Okap h=400, wydatek x 0,95
 • Okap h=300, wydatekx 0,70

Proszę sprawdzić wskazane przepływy powietrza za pomocą narzędzia wyboru Hood.X.

Wymiary

Nomogramy doboru

Schematów nie należy używać do dokonywania regulacji.

Strata ciśnienia i dane hałasu dla powietrza wywiewanego

Strata ciśnienia i dane hałasu dla powietrza wychwytującego i nawiewanego, wysokość jednostki nawiewnej 300 mm

Dane dotyczące straty ciśnienia i hałasu są mierzone tylko dla jednej jednostki nawiewnej. W modelach instalacji wyspowych znajdują się dwie jednostki nawiewne.

Strata ciśnienia i dane hałasu dla powietrza wychwytującego i nawiewanego, wysokość jednostki nawiewnej 400 mm

Dane dotyczące straty ciśnienia i hałasu są mierzone tylko dla jednej jednostki nawiewnej. W modelach instalacji wyspowych znajdują się dwie jednostki nawiewne.

Strata ciśnienia i dane hałasu dla powietrza wychwytującego i nawiewanego, wysokość jednostki nawiewnej 560 mm

Dane dotyczące straty ciśnienia i hałasu są mierzone tylko dla jednej jednostki nawiewnej. W modelach instalacji wyspowych znajdują się dwie jednostki nawiewne.

Produkt kod