CKP 8

CKP 8 jest przeznaczony do ekstremalnie wymagających warunków pracy z wydłużonym okresem międzyprzeglądowym filtrów. CKP 8 przechwytuje szeroki zakres zanieczyszczeń gazowych.

Opis

Udokumentowana wydajność CKP 8 wdraża najlepsze rozwiązania techniczne i ekonomiczne, pozwalając w prosty sposób pozbyć się problemów związanych z zanieczyszczonym powietrzem .

Analiza czasu zużycia pozwala określić optymalny czas wymiany środka chemicznego filtra i optymalnie zaplanować konserwację.

Funkcje:

  • Łatwy w użyciu
  • Bezpieczny pod względem pożarowym
  • Nietoksyczny
  • Nie sprzyja wzrostom bakterii lub grzybów
  • Może być wiarygodnie przetestowany pod kątem pozostałego czasu zużycia 

Właściwości CKP 8:

  • Składnik: tlenek glinu
  • Nadmanganian potasu: 8% wagowych min
  • Nominalna średnica granulki: 3,8 mm
  • Gęstość nasypowa: 800 kg / m3
  • Zawartość wilgoci: 20% maks