CLIK tilluftsdon

CLIK är marknadens bäst fungerande och snyggaste tilluftsdon!

Luftmängd

5-25 dm³/s, 18-90 m³/h

Kanaldimensioner

Ø100-125

Installation

För vägginstallation

Installationsmetod

Utanpåliggande och infälld montering

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd


Beskrivning

CLIK är marknadens bästa tilluftsdon för utrymmen som har små 10-25 l/sek luftströmmar. CLIK finns tillgängligt i två olika kanalstorlekar och samma produkt kan installeras antingen på ytan eller nedsänkt.

Dess användningsområden är:

  • Bostäder
  • Hotell- och kontorsrum
  • Äldreboenden, sjukhus, daghem och skolor

CLIK är idealiskt för utrymmen med mekanisk ventilation och höga krav på känslan av drag och ljudnivåer.

Spela upp video

Snabbval

Två installationsmetoder

CLIK tilluftsdon kan installeras på två olika sätt.

Färgalternativ

Tack vare dess utbytbara skal passar CLIK tilluftsventil till alla utrymmen antingen genom att smälta in i väggen eller genom att ge inredningen färg. Förutom den vita grundfärgen finns elegant svart, mörkbeige, varm eller kall metallton och modern guldgul.

  • Modern guldgul (RAL 1007)
  • Kall metallton (RAL 9006)
  • eller varm metallton (RAL 7032)
  • mörk beige (RAL 1035)
  • stilfull svart (RAL 9005)

Lätt och smart injustering

CLIK är mycket lätt att installera och förinställs enligt skyddsfilmen som följer med förpackningen. Filmen skyddar även produktens främre yta under transport och före idrifttagande.

Skyddsfilmen innehåller all information som behövs för förinställning, från k-faktorer till justeringsgrafer.

Lätt att CLIKa upp

Tack vare den unika öppningsmekanismen är CLIK:s framlucka enkel att klicka upp och stänga samt i samband med underhåll och justeringar.

Orsakar inte en känsla av drag

Tack vare CLIK:s unika design sprider sig tilluft som kommer in i rummet över ett stort område och blandar sig snabbt med rumsluften.

Med hjälp av CLIK får man en jämn och dragfri luftfördelning i hela rummet.

  Kastlängd

Måttinformation för CLIK

Huvudmått

CLIK Dimensioner

Diagrammet är inte avsett för justering.

CLIK 100

CLIK 125

Höjning av ljudnivån

Ljudnivån stiger om skyddsavståndet är under 3x Ød:

  • efter kurvan  +4 dB (A)
  • efter t-stycke  +8 dB (A)

Luftljudsisolering

Enhetsisoleringstal för luftkanaler mellan rum Dn,e,wdB

Läs mer om VAL dämpningslåda
Läs mer om VAM dämpningslåda