RAM nawiewnik szczelinowy

Nawiewnik RAM przeznaczony jest do montażu zarówno sufitowego jak i ściennego.

Opis

RAM składa się z e skrzynki rozprężnej RCD i odłączalnego nawiewnika RLD.