StandardPlus kåpa
(R2-E1)

Kollektionen med StandardPlus-kåpor är utformad för att hantera ventilationen vid storkökens matlagningspunkter och diskmaskinslinjer.

Lämplighet

Normal/låg fettproduktion, Vattenånga

Rengöring

EasyCare maskintvättbara delar

Tillbehör

Armatur, Frånluftsanordning

Rengöringsteknik

Mekanisk fettfiltrering

Beskrivning

I kollektionen har man tagit hänsyn till önskemål från kökspersonalen samt tillgänglighet och arbetsförhållande. Kollektionen kan även modifieras till utrymmen av olika storlekar, vilket gör omorganisation av köket i samband med förändringar snabbt och enkelt.

Standardmodellerna är utrustade med till- och styrluft för att säkerställa en jämn och störningsfri införsel av tilluft till köksutrymmet. Det finns även kåpor med endast frånluft.

När användningsbehoven förändras kan StandardPlus-kåporna i efterhand kompletteras med CleanMaster®-teknik.

Renlighet är halva maten

Det har aldrig varit så här lätt att rengöra kökets ventilationsaggregat!

Man har ställt stränga krav på hygien i storkök, vilket även innebär att kökets ventilationsutrustning måste vara lätt att rengöra.

Kanalerna är lätta att sota via tillufts- och frånluftsenheterna.

Alla ytor kan torkas av. Fettfilter, fettråg och tilluftsmoduler kan diskas i diskmaskin.

Design och funktionalitet

Vid designen har man fäst särskild uppmärksamhet på produkternas utseende. De modernt formade kåporna är tillverkade av rostfritt stål.

Standardkåporna kan anslutas till varandra utan mellanväggar med kontinuerligt ångutrymme vilket gör att helheten blir elegant och enhetlig. Mellanväggarna kan även avlägsnas efteråt, exempelvis i samband med att man ändrar kökets utformning.

Kåporna utrustas som standard med lätt justerbar AirBoost styrluftsteknik, vilken effektivt leder fettångorna till fettfiltren och optimerar kåpans funktion även under de mest krävande förhållanden.

Snabbval

Snabbval för frånluft

Snabbval för tilluft

I snabbvalstabellen har man presenterat luftvolymer för h = 560 hög kåpa. Vid användning av andra höjder beräknas luftflöden med nedanstående koefficienter.

  • Kåpa h = 400, luftflöde x 0,95
  • Kåpa h = 300, luftflöde x 0,70

Du kan granska de exakta luftvolymerna med hjälp av Hood.X valprogram.

Mätdata

Dimensioner

Diagrammen är inte avsedda för justering.

Tryckförlust- och ljuddata för frånluft

 

Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, tilluftenhetens höjd 300 mm

Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i köksömodeller.

 

Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 400 mm

Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i köksömodeller.

 

Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 560 mm

Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i köksömodeller.

Produktmärkning


 

Justeringsvärden