RCG tilluftsdon för montage i golv

Lämpar sig utmärkt för konsert- och föreläsningssalar, auditorier och teatrar.

Luftmängd

5-25 dm³/s, 18-90 m³/h

Kanaldimensioner

Ø100-160

Installation

För installation på golvet

Ventilationstyp

Omblandande ventilation

Nedladdningsbart material

Ladda ned produktkort

Beskrivning

 Egenskaper:

  • Mycket låg ljudnivå
  • Lätt att justera och rengöra
  • Kan monteras horisontellt och vertikalt
  • Gallrets standardfärg är svart