Vihreää teknologiaa ammattikeittiöissä

Ilmanvaihtosuunnittelijalla on tuhannen taalan paikka tehdä vastuullisia valintoja kohteen talotekniikkaratkaisuissa. Mitä siis huomioida, kun suunnittelupöydälle tipahtaa keittiön ilmanvaihdon suunnittelu kohteeseen, jossa tavoitteena on minimoida ympäristö- ja ilmastovaikutuksia? Yksi vaihtoehto on suosia ratkaisuja, joissa hyödynnetään vihreää teknologiaa.  

Vihreillä teknologioilla viitataan innovaatioihin, jotka kumoavat ihmisten aikaansaamia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle. Tämä tarkoittaa, että ratkaisut tai niiden toiminta eivät vaikuta ilmaston lämpenemiseen tai otsonikerroksen ohenemiseen, eivätkä yhdisteet kuormita ilmakehää. 

FG Master sammutusjärjestelmä on 100 % vihreää teknologiaa

Climeconin huuviin soveltuva FG Master on tiedettävästi ainoa sammutusjärjestelmä, joka on 100-prosenttisesti vihreää teknologiaa. Se siis sisältää vain luonnollisia, ilmakehälle ja otsonikerrokselle vaarattomia yhdisteitä. Sammutusaine on teräspatruunaan pakattua kaliumkarbonaattia, joka sitoo tulipalon aikana syntyvien hydroksyylejä ja sammuttaa näin palon sekä tarjoaa pitkäkestoisen suojan uudelleensyttymistä vastaan. Myöskin sammutustoiminnasta syntyy vain luonnollisia yhdisteitä. 

”Kestävyyskysymykset ovat Climeconin selkärangassa ja ne ohjaavat tuotekehitystämme. Kun lähdimme selvittämään vaihtoehtoja huuvissamme käytettäväksi sammutusjärjestelmäksi, oli vihreän teknologian hyödyntäminen yksi avainkriteereistä”, muistelee ammattikeittiön ilmanvaihdon johtaja, Ville Wallendahr. ”Aihe on tärkeä, sillä yhä useammat kiinteistönomistajat ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta. Tämä vaikuttaa siis myös suunnitteluun ja laitevalintoihin.” 

Tutustu FG Master sammutusjärjestelmään

Ajankohtaista

Korroosiota kestävät päätelaitteet haastaviin olosuhteisiin

Haponkestävästä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotimaiset tuottemme kestävät korroosiota.

Lue lisää

RTS elinkaarilasketut huuvat ammattikeittiöihin Climeconilta

Rakennustietosäätiön EPD-lasketut huuvat tarjoavat ratkaisun erityisesti kohteisiin, joissa ilmastovaikutusten selvittäminen on tärkeää. Rakennuttaja, suunnittelija tai muu sidosryhmä saa todennetun, puolueettoman tiedon myös huuvien hiilijalanjäljistä.

Lue lisää

Kuinka turvahuoneen ilmanvaihto toimii?

Kun tehtaalla tapahtuu vaarallisten aineiden kaasuvuoto, ovat kemialliset ilmanpuhdistusratkaisut kriittisessä asemassa. Ilmansuodattimen valinta, käytettävä puhdistusmassa ja tilan muu suunnittelu vaativat tarkkuutta, tietämystä ja kokemusta.

Lue lisää