MyAir-poistoilmaventtiili

MyAir on älykäs ilmanvaihtojärjestelmä koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin. Se tasaa paine-eron kerrosten välillä automaattisesti sekä uudis- että saneerauskohteissa. MyAir-poistoilmaventtiili mittaa sisäilmasta kosteutta, lämpötilaa, painetta sekä ilmamääriä, ja varmistaa turvallisen ja terveellisen sisäilmaston.

Kanavakoot

Ø100-125

Asennustapa

Pinta-asenteinen

Hae tuote ilmavirran perusteella Vent.X-valintaohjelmasta

Kuvaus

MyAir-järjestelmän älykkäät poistoilmaventtiilit

Venttiilit on varustettu teknologialla, joka mittaa ilmasta:

  • painetta (Pa)
  • venttiilien ilmamääriä (l/s)
  • huoneilman lämpötilaa (°C)
  • huoneilman kosteutta (RH %)
  • absoluuttista kosteutta (g H2O/ kg ki)

Tarpeenmukainen ilmanvaihto älykkäillä poistoilmaventtiileillä

MyAir-järjestelmään kuuluvat savunrajoittimina hyväksytyt poistoilmaventtiilit, paine-eroanturit ja keskusyksikkö. Venttiilit ja anturit lähettävät mittaustietoa järjestelmän keskusyksikköön turvallisen LoRaWAN-yhteyden avulla, joka tasapainottaa ilmanvaihdon huoneistokohtaisesti mittaustiedon perusteella. Data kerätään pilvipalveluun, josta se on saatavilla monpuolisen käyttöliittymän avulla.
Lisää tietoa MyAir-järjestelmästä

Dynaamisen järjestelmän avulla pystytään ottamaan huomioon esimerkiksi muuttuvien sääolojen ja vuodenaikojen vaikutus koko kerrostalon ilmanvaihtoon venttiilien staattisen, kertaluontoisen säädön sijaan.

Turvallinen ja terveellinen sisäilmasto sekä terve kiinteistö

Kun ilmanvaihto on reaktiivista ja hallittua. Kun ilmanvaihto on hallittu, ei korvausilmaa  oteta rakenteiden kautta, eikä hengitysilmaan kantaudu rakenteista peräisin olevia haitallisia yhdisteitä, kuten radonia.

Pikavalinta

Mittatiedot

Mitoitus

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

MyAir-poistoilmaventtiili 100

MyAir-poistoilmaventtiili 125

 

MyAir-venttiilien tekniset ominaisuudet

Prosessori ja muisti     ARM Cortex-M4, 256k FLASH, 64k RAM
Radio     LoRa
Radiotaajuus     Lora (868)
Radio-lähetys max.teho     14dBm
Virtalähde     4xAA Cell 1,5V
Virrankulutus     Minimi 15 uA
Maksimi 200 mA
IP-luokka     44
Liitännät    

MyAir-venttiilien mittaukset

Lämpötila, alue     0 to +60 °C
Lämpötila, resoluutio     0,1 C
Lämpötila, tarkkuus     ±0.5°C, 15 to +40 °C

Kosteus, alue     0 to 100% rH
Kosteus, resoluutio     0,1 % rH
Kosteus, tarkkuus     ±3.5% rH, 20 to 80% rH; ±5% rH, 0 to 100% rH

Staattinen paine, alue     260-1260 hPa
Staattinen paine, resoluutio     0,1 hPa
Paine-ero, alue     -50 to +1000 Pa
Paine-ero, resoluutio     0,1 Pa

Keskusyksikkö

Keskusyksikkö säätelee MyAir-venttiilien toimintaa niiden ja paine-eroanturien mittausten perusteella. Keskusyksikkö sijoitetaan venttileihin nähden keskeisesti mielellään lukittuun tilaan.

Tekniset ominaisuudet

Prosessori ja muisti     ARM9 32-bit, 400 MHz, 16K Data Cache, 16K Ohje Cache, 128×16 DDR RAM, 256MB Flash-muisti
Radio     Matkapuhelin, LoRA
Radiotaajuus     4G (800/1200/2600), 3G (850/900/2100),2G (900/1800); LoRa (915/868)
Radio-lähetys max.teho     27dBm@ 868 MHz, / 20dBm@ 915 MHz
Virtalähde     5VDC at 1,7A
Virrankulutus    
IP-luokka     21
Liitännät     RJ-45 Ethernet 10/100, uSIM, Power

Ympäristö

Käyttölämpötila     -10 – +60C
Varastointilämpötila     -40 – +85C
Suhteellinen kosteus     20% to 90%, Ei-kondensoiva

Paine-eroanturit

MyAir-paine-eroanturit mittaavat paine-eroa rakennusvaipan yli. Niitä sijoitetaan kerrostalon ylimpään ja alimpaan kerrokseen sekä korkeissa, yli 6-kerroksisissa taloissa keskikerroksiin.

Mittakuva

 

Lisää tietoa MyAir-paine-eromittarista saat täältä